Facebook talas det om allt mer, en sociala medier-tjänst som en stor del av den svenska befolkningen använder dagligen. För att riktigt förstå hur stor tjänsten egentligen är görs nu jämförelsen, i en artikel av Brian Solis, med storleken på hela internet 2004. Facebook har alltså nu lika många användare som hela internet hade 2004, samma år som Facebook startades.

För oss alla som aktivt använt internet sedan andra hälften av 1990-talet är det en hisnande siffra. Andra jämförelser som nyligen gjorts är att Facebook har en större än befolkning än hela Europa, Ryssland inräknat. Och jämför man Facebook i ett globalt perspektiv så kan man se att tjänsten bara rankas tvåa efter Asien. Facebooks 800 miljoner användare motsvarar 28% av den nuvarande internetbefolkningen i hela världen.

För att vända åter blickarna mot Sverige, Facebook har över 4 000 000 användare registrerade. Den åldersgrupp användare som ökar mest är 65 år och uppåt.

För svenska kulturarvsinstitutioner är det högst intressant att rikta blickarna mot Facebook. För att kunna argumentera insatserna är det bra att ha positiv användarstatistik. Därefter behövs en strategi, se gärna det tidigare inlägget Strategier för Facebook. Ytterligare en viktig faktor är att se hur andra gör, jämför med andra kulturarvsinstitutioner (nationellt och internationellt) och lär av de framgångsrika.

Läs mer

Om svensk Facebookstatistik i en artikel av SEO-experten Simon Sundén: http://www.joinsimon.se/facebook-statistik-2011/

Brian Solis artikel om global Facebookstatistik: http://www.briansolis.com/2011/10/facebook-now-the-size-of-the-internet-in-2004/