#swedip – Sweden Digital Identities Programme

Deltagare i Swedip 2015.

Deltagare i Swedip 2015.

In English >>

SWEDIP 2017

För tredje året i rad ges uppskattade utbildningen #SWEDIP, Sweden Digital Identities Programme. Deltar gör kulturarvsorganisationer som vill nå och engagera ny publik, och skapa stort genomslag i sociala medier. Årets deltagare är Västarvet.

Utbildningen, som är öppen för arkiv, bibliotek, museer och andra kulturarvsorganisationer, omfattar workshops och projektarbete. Arrangörer är IdeK i samarbete med  Dhyaan Design från England.

 

Varför ska er organisation delta?

Under 2015–2017 har vi hjälpt åtta svenska stora museiorganisationer utveckla innovativa sätt att använda storytelling och digitala kanaler. Utbildningen syftar till att etablera ett digitalt synsätt i organisationen, och stärka kompetensen inom engagemang och förmedling i sociala/digitala kanaler. Den skapar förutsättningar att bygga en “digital-first”-strategi som fungerar för just er organisation.

Utbildningen, som inkluderar fyra workshops och projektarbete, vägleder i arbete på tvärs i organisationen och ger stöd för planering och genomförande av digitala projekt med delaktighet i fokus. Utbildningen genomförs under ett helt år då det är vår erfarenhet att det tar tid att etablera arbetsrutiner och projektmetoder inom organisationen, för digitala publikengagerande projekt.

Metoder och erfarenheter från olika branscher

Utbildningen Digital Identities Programme introducerar metoder för publikengagemang i digitala kanaler och presenterar erfarenheter från en rad olika branscher. Syftet är att ge fler valmöjligheter för digitala publikengagerande projekt, som möter organisationens och publikens specifika behov. Under utbildningen arrangeras också frukostseminarier, Under 2016 har gästföreläsare från bland annat National Geographic, Allen and Overy och Dagens Industri medverkat såväl under frukostseminarer som vid kursens workshops.

Metoder för publikengagemang

Utbildningen omfattar mindre pilotprojekt som går i linje med respektive deltagande organisations verksamhetsplan. Metoder och verktyg som används är främst storytelling, community management, digitala kampanjer och sociala medier. Deltagarna får även inblick i nya digitala teknologier som wearables och big data och i grundläggande digitala projektmetoder.

Ettårig utbildning ger kontinuitet

Korta workshops och enstaka utbildningsinsatser kan hjälpa organisationen att omvärldsbevaka och gå i rätt riktning. Den ettåriga utbildningen går mycket längre. Den säkrar ett långsiktigt kunskapslyft och en varaktig förändring. Den ökar också möjligheterna att skapa solid förankring för det förändringsarbete som digitala arbetsmetoder medför. Förståelsen för det digitala samhället ökar och nya mål kan formuleras.

Utbildningen ges till fyra, max fem, organisationer samtidigt.  På så sätt kan deltagarna dela erfarenheter och knyta kontakter utanför sin organisation.

ANMÄLAN

Är du intresserad av att anmäla din organisation till #SWEDIP 2017? Kontakta oss på info@idek.se.

Digital Identity

Programmet är baserat på konceptet Digital Identity som utvecklats av Abhay Adhikari (PhD). Utbildningskonceptet med seminarier och workshops har levererats till en bred publik i nio länder, från kreativa entreprenörer i Moskva till multinationella företagschefer i Berlin. Abhay började sin karriär med att arbeta med oberoende förlag och människorättsorganisationer i Indien. Han har en forskningsbakgrund i Biofeedback Gaming från University of York, Storbritannien. För att slutföra sin forskning tillbringade han en tid helt i teknisk frånvaro och reste mellan städer i Japan och arbetade med workshops inom mindfulness.

Följ kommunikation kring utbildningen via hashtag #swedip