blogg100Blogg 100 heter ett initiativ som engagerar drygt 700 svenska bloggare att för tredje året i rad publicera ett blogginlägg om dagen i 100 dagar. Initiativtagare är Fredrik Wass som skriver så här om varför han dragit igång Blogg100-utmaningen:

Att blogga handlar om att investera tid i en egen plattform och inte någon annans mötesplats. Det handlar ibland om kunskapsdelning och ibland om att bygga relationer med andra. Det finns också en möjlighet att reflektera över den yttrandefrihet som människor före oss kämpat sig till och vetskapen om att vi alla kan tala fritt i ett öppet och demokratiskt samhälle. Och sen är det kul också.
Fredrik Wass

Varför då denna uppslutning kring bloggutmaningen? Ett viktigt skäl är att väldigt många fortfarande tror på bloggen som kommunikationsform. Bloggandet har pågått sedan tidigt 2000-tal. Då och de första fem-sex åren var det fortfarande nytt för enskilda att kunna ha en egen publiceringskanal och därmed en läsekrets.

Idag med oändligt antal sociala media-kanaler är fenomenet i sig inte unikt. Det är innehållet som istället hamnar i centrum. Många talar idag om självpublicering istället för specifikt om bloggande. Med självpublicering i organisationssammanhang handlar det om att personalen direkt själva kan publicera innehåll utan att gå igenom redaktörsgranskning och publicering på organisationens villkor. På bloggen publicerar personalen själva innehållet (ofta ändå inom ramen för en publiceringsplan, övergripande teman osv.) och framförallt publiceras innehållet när personalen kan och vill. Fritt men ändå inte helt fritt. Ytterligare en faktor som påverkar är till exempel besöksstatistik och analys. Dvs publikens villkor gäller oavsett om man bloggar, kommunicerar i sociala medier, publicerar på webbplatsen  eller trycker böcker. Men oavsett de ramar inom vilka man bloggar är det ändå en viktig kanal som ger möjlighet att skapa ett mervärde för målgrupperna för exempelvis ett museum, arkiv eller bibliotek.

Bloggen ger utrymme för innehåll som kanske inte omedelbart är självklart för organisationens webbplats. Innehållet, ett eller flera blogginlägg kring ett ämne, kan också fungera som basen för en dialog med publiken i sociala medier.

Därmed är det inte sagt att det är lätt att skapa en publik på bloggen. Det krävs som i alla andra sammanhang målsättning, strategier och handlingsplaner. Framförallt handlar det om att tänka om och tänka nytt kring innehållsproduktion för digitala kanaler. Att hitta rutiner för att återanvända material, lära sig vad som faktiskt uppskattas och läses av publiken och över tid bygga upp erfarenhet inom organisationen dvs. att låta det ta tid. Att skriva en bloggpost om dagen är sen kanske inte den bästa och mest rimliga strategin, men att delta i #Blogg100-utmaningen kan få igång skrivandet och skapa tillfälle att tänka till kring den egna bloggen, syfte och mål, tonalitet.

Bloggandet som medium är ett ämne vi kommer att återkomma till här på IdeK-webben. Ge oss också gärna era synpunkter på bloggandet.