millenium_walk
The Millenium Walk. Foto:  Thomas Karlsson. CC BY 3.0.

Under 2015 kommer fyra svenska museiorganisationer att delta i ett digitalt utbildnings- och utvecklingsprogram, Digital Identity – med den svenska underrubriken Steget mot en digital organisation, för att definiera och skapa nya digitala berättelser för kring sin verksamhet. Varje deltagande organisation representerar en unik del av det svenska kulturarvet. Utbildningsprogrammet startar 28 januari 2015 och löper under hela året. I den första omgången deltar Historiska museet, Stadsmuseet i Stockholm , Naturhistoriska Riksmuseet och Tekniska museet.

Utbildningen syftar till att först skapa en digital identitet för 
organisationen, för att sedan skapa ett värdedrivet digitalt ekosystem som bjuder in olika besökargrupper att interagera med kulturarvet. De deltagande organisationerna kommer också att utforska nya digitala trender. Detta inkluderar sociala medier, 3D-utskrifter, öppen data och digitalisering för att öka tillgången till de historiska samlingarna.

”Kulturarvet i Stockholm kommer alltid att vara av stort intresse för invånarna, liksom för besökare till staden. Vi måste lära oss att förändra vårt sätt att arbeta, tänka och få kontakt med våra besökare i dag, och även de kommande generationerna av besökare”, säger Sara Claesson, kommunikationschef på Stadsmuseet i Stockholm, som deltar i utbildningen.

 

Från digitala verktyg till hållbara metoder

Lanseringen av den ettåriga utbildningen är ett resultat av en resa som började år 2013 då föreningen IdeK var arrangör för seminarier om digital identitet i Stockholm. Dessa utbildningstillfällen samlade deltagare från hela Sverige och även Norge, bland annat Nordiska museet (Stockholm), Nobels fredscenter (Oslo) och Ájtte museum (Jokkmokk). Seminarierna visade på det stora intresse som finns bland kulturinstitutioner att utforska och förnya sig i den digitala världen.

”Som ett museum för vetenskap och teknik, ser vi behovet av att anamma digitala och sociala verktyg – särskilt eftersom vi strävar efter att vara ’favoritstället för varje litet geni.’ För att attrahera en ny generation människor som redan är helt digitala måste vi presentera våra berättelser och samlingar på nya sätt”, säger Sofia Seifarth, chef för samlingar, dokumentation och forskning vid Tekniska museet, som också deltar i utbildningsprogrammet.

 

Programmet är baserat på konceptet Digital Identity som utvecklats av Abhay Adhikari (PhD). Utbildningskonceptet med seminarier och workshops har levererats till en bred publik i nio länder, från kreativa entreprenörer i Moskva till multinationella företagschefer i Berlin. Abhay började sin karriär med att arbeta med oberoende förlag och människorättsorganisationer i Indien. Han har en forskningsbakgrund i Biofeedback Gaming från University of York, Storbritannien. För att slutföra sin forskning tillbringade han en tid helt i teknisk frånvaro och reste mellan städer i Japan och arbetade med workshops inom mindfulness.

”Då digitala och sociala verktyg blir både mer allmänt förekommande, men också mer diversifierade, är det oerhört viktigt att organisationer reflekterar mer över sitt innehåll och skapar värdedrivna strategier. Målet bör vara att bygga och involvera kunskapsnätverk i stället för att planlöst bidra till bruset i sociala medier”, säger Abhay Adhikari.

 

Det ettåriga utvecklingsprogrammet kommer att genomföras i fyra faser, som inkluderar kompetensutveckling i digitala verktyg, skapande av storytelling-kampanjer, bygga nätverk för fysiska och virtuella aktiviteter, samt skapa hållbara strategier och metoder.

IdeK är stolta över att vara en delaktig samarbetspartner i genomförandet av utbildningsprogrammet.

Utbildningen ges i huvudsak på engelska.

För frågor och mer information:

Utbildningsprogrammet inom digital identitet:
Abhay Adhikari
E-post. contact@digitalidentities.info
Twitter: @gopaldass

Idek

Kajsa Hartig, ordförande
E-post: info@idek.se
Twitter: @IDEK_SE

Organisationer som deltar i det ettåriga utbildningsprogrammet är

Historiska museet – ett av de största museerna i Sverige och som har mer än 10 miljoner artefakter i samlingarna. Föremålen kommer från hela landet och från alla perioder i historien. I museet finns också en av de finaste samlingarna av medeltida kyrklig konst från norra Europa. Klicka här för mer information om museet. 

Stockholms stadsmuseum är ett museum som berättar om historien från 1600-talet till nutid. Det är Sveriges största kommunala museum med omkring 300 000 objekt av historiskt intresse och tre miljoner fotografier i samlingarna. Museet finns i Stadshuset på Södermalm. Klicka här för mer information om museet. 

Tekniska museet är Sveriges största museum för teknik. Museet har funnits sedan 1936 med uppdrag att bevara landets tekniska och industriella historia som en del av sitt kulturarv. Museet visar för närvarande den populära utställningen Digital Revolution som tidigare bara visats på Barbican Centre i London. Klicka här för mer information om museet.

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdrag att främja intresset för, samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden, samt människans biologi och naturmiljö. Med samlingarna som bas skapar museet kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning genom ständigt vidgade perspektiv. Klicka här för mer information om museet.

Om Abhay Adhikari (PhD)

Abhay Adhikari (PhD) är för närvarande baserad i Storbritannien där han arbetar med statliga, mediala och kulturella organisationer att utveckla förändrings- och opinionsbildande program. Detta inkluderar Telegraph Media Group, Channel 4 Television och Leeds kommunfullmäktige. Abhay har en forskningsbakgrund i Biofeedback Gaming. Klicka här för mer information.

Samarbetspartner: IdeK
Intresseföreningen IdeK är ett nav för spetskompetens inom kommunikation i digitala medier, med fokus på kulturarv. Dess ledamöter jobbar bland annat på Nordiska museet, Livrustkammaren, Svenska Afghanistankommittén och Västarvet.