Stories – en webbplats om Chalmers bibliotek

Stories – en webbplats om Chalmers bibliotek

Bakgrund

I augusti tillträdde Chalmers nya rektor Stefan Bengtsson. Han efterträdde den tidigare rektorn Karin Markides som hade innehavt posten sedan 2006. Tankarna att bygga en temawebb växte och vi ville kunna visa upp en fördjupad bild om bibliotekets verksamhet och arbetssätt och där den tillträdande rektorn skulle få kunskap om den roll som biblioteket har och kommer att ha på Chalmers. Stories är således ett komplement till bibliotekets andra digitala kanaler och här berättar vi vår historia och framtid i ett format som närmast kan beskrivas som en digital folder. Sajten kommer också att användas vid framtida studiebesök och presentationer men kan även vara av intresse för de som vill veta mer om Chalmers bibliotek.

Tekniken

Stories är byggd i WordPress, där också vår biblioteksblogg ligger. Vi valde att köpa ett tema (Pure) som vi tyckte harmonierade med det grafiska uttryck vi hade bestämt för temawebben. Utöver temat köpte vi till en plug-in för tidslinjen. Dessutom använde vi oss av ett antal widgets för att lyfta fram statistik på undersidorna. Vår ordinarie webb är gjord i Umbraco, ett open source-verktyg och vi förstod väldigt tidigt att temawebben vi ville bygga var tvungen att byggas på en annan platform där text, grafik, film och text kunde harmoniera på det sättet vi önskade.

Grafisk profil

Eftersom vi valde ett ganska modernt tema för webben som dessutom tillämpade parallax scrolling föll valet på att använda bilder som hade en sepia-ton. Det blev lyckat att knyta ihop bibliotekets historia och tradition med dess nutid och framtida utmaningar. Den snäva projekttiden gjorde också att det inte fanns tid att fotografera alla bilder själva till webbplatsen utan vi köpte in bilder från en bildbank och blandade upp det med egna foton och digitaliserade bilder ur Chalmeriana-samlingen. Chalmeriana är en specialsamling som har funnits på Chalmers huvudbibliotek sedan 1977 och innehåller litteratur om Chalmers. Samlingen innehåller såväl äldre som nyare material och där endast valda delar är digitaliserade. Samlingen är dock katalogiserad och sökbar.

Vi valde också att blanda bilder med grafik som konstnären Anna Lena Mayor Ekeblad gjorde. En nödvändighet för att göra webbplatsen mer personlig. Anna Lena har tidigare gjort arbeten åt andra kulturinstitutioner så hon hon förstod hur hon skulle sätta Chalmers bibliotek i en Göteborgskontext. Grafiken blev också utgångspunkt för att illustrera vår organisation och verksamhet. Som ett konstnärligt montage monterade Anna Lena vår verksamhet som ett träd, en process som vi filmade och använde på webbplatsen.

Innehåll och struktur

Verksamheten beskrivs utifrån sex olika perspektiv: Education, Information resources, Scholarly communication, Learning environment, The way we work och Virtual learning. Dessa kompletteras av tre fördjupande texter. En av dem är ”Then and now” där vi grävt i bibliotekets historiesamling Chalmeriana. Analoga foton scannades först in för att sedan redigeras i Photoshop. Digitaliseringen var ett urval av bilder och i dagsläget har vi inte någon mer omfattande digitalisering av foton ur arkivet planerad. Även tidslinjen ger en överblick av bibliotekets historia.

Vi är väldigt nöjda med projektet och sättet vi har jobbat på. Projekttiden löpte från 1 april till 1 september.

http://stories.lib.chalmers.se

Mikael Weiss, bibliotekarie
Chalmers bibliotek