Foto: Världskulturmuseerna.

Foto: Världskulturmuseerna.

För tredje året i rad bedriver IdeK utbildningen #SWEDIP. En ettårig utbildning för museer med fokus på digitalt museiengagemang.

Förra året deltog bland andra Statens Museer för Världskultur. Under utbildningen lanserade Världskulturmuseerna tillsammans projektet Circular Fashion, där sex modeskapare kontaktades för att medverka i ett möte med museisamlingarna.

Syftet var att skapa en kreativ dialog kring ämnet Circular Fashion, dvs. långsiktigt hållbart mode. Modeskaparna fick se några utvalda exempel på föremål ur samlingarna och fick samtidigt i uppgift att skicka en produkt tillbaka som en respons på föremålen. Modeskaparnas egna produkter visades sedan upp i en öppen omröstning, där publiken fick välja det föremål man ville se till försäljning i museibutikerna.

Som ett resultat av initiativet finns nu på Världskulturmuseet i Göteborg en liten utställning i anslutning till butiken vid entrén som visar skor från Po-Zu tillsammans med en tarmskinnsjacka från Grönland. På Etnografiska museet i Stockholm kan man tillsammans med José Hendos klänning av barktyg se föremål ur samlingarna – också av barktyg.

Under 2017 deltar Västarvet i utbildningen #SWEDIP.