barnenswebbmuseum_screengrab

Gästbloggare Elin Örnberg arbetar som webbansvarig kommunikatör på Världskulturmuseerna

Världskulturmuseerna arbetar långsiktigt med att utveckla ett digitalt utbud för barn och unga. Innan sommaren lanserade vi en ny webbplats där barn kan skapa och utforska sin kreativitet, genom att spela, pyssla, rita, fota och lära sig nya saker om världen. Detta är ett led i myndighetens vision för det digitala utbudet för barn – att det ska vara kul med världskultur.

För två år sedan stod Världskulturmuseerna inför utmaningen att öka andelen barn och unga besökare med 10 %, samtidigt som vi kunde konstatera att den unga publikens medievanor förändras. En undersökning av Statens medieråd från 2013 visade att Internet blivit populärare än TV i åldrarna 9-18, samt att 32 % av 9–12-åringarna spelade spel varje dag. För att nå ut till barn och unga i digitala kanaler behövde vi ett utbud som bättre matchade målgruppens förväntningar.

Vi har därför, tillsammans med fokusgrupper ur målgruppen, tagit fram ett koncept för vårt barnutbud i digitala kanaler. Vi kallar det ”Bygga-konceptet” och det innebär att barn ska kunna lära sig om världskultur genom att skapa och utforska sin kreativitet online. Visionen är att barn ska tycka att det är kul med världskultur, vägen dit tar vi stegvis.

Av barn, för barn, med barn
De senaste två åren har vi arbetat med att ta fram innehåll i digitala kanaler som riktar sig mot en yngre målgrupp. Startskottet var lanseringen av den populära Egyptenvärlden Faraonien i Minecraft, i samband med att Egyptenutställningen öppnade på Medelhavsmuseet. En gynnsam strategi med den första satsningen var att vi sökte oss till en plattform där barnen redan befinner sig.

Många kollegor inom myndigheten har på olika sätt bidragit under arbetets gång, vilket har varit oumbärligt för projektets framgång. En arbetsgrupp bestående av pedagoger och kommunikatörer har, tillsammans med andra intressenter under det senaste året, arbetat med att paketera om innehållet på en helt ny webbplats, vars funktion och design har utvecklats för och tillsammans med barn. Webbplatsen har också anpassats för att vara tillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Barnens upplevelse står i centrum och genom webbplatsen vill vi bjuda in till deltagande och interaktion. I ett nytt inslag kan besökarna rita och skicka in sitt självporträtt, se andras porträtt, gissa hur de känner sig samt föreslå vad de behöver för att må bra.

Genom att testa innehållet tillsammans med barn har vi under resans gång förbättrat användarupplevelsen, vi har också fått en tydlig bild av hur vi vill förbättra webbplatsen på sikt för att kunna erbjuda en mer digital helhetsupplevelse. I dagsläget finns många delar som bygger på exempelvis pyssel som skapats i vår barnverksamhet genom åren, och ambitionen är att succesivt ersätta detta med skräddarsydda digitala lösningar.

En naturlig del av verksamheten
Det innehåll vi tar fram för barnwebben går hand i hand med andra stora satsningar på museerna. På så vis blir det en naturlig del av pågående projekt där vi fångar upp interna kompetenser och möjligheter till marknadsföring. Det har blivit en hävstångseffekt för barnwebben att synas i samband med marknadsföring och pressbearbetning av exempelvis nya utställningar som öppnar. Utöver detta har vi också kommunicerat barnwebben specifikt i främst digitala kanaler genom att anordna tävlingar och bearbeta relevanta intressegrupper.

Genom att satsa på ett digitalt utbud vill Världskulturmuseerna öka procentandelen barn och unga besökare, något vi lyckades med under 2014 då barnwebben stod för 25 % av trafiken på myndighetens webbplats.

mimusBryggan mellan den fysiska och den digitala upplevelsen
Nu fortsätter vi att utveckla webbplatsen och i nästa steg kommer vi att ta fram innehåll kopplat till årets stora utställningar: Staden vid Sidenvägen som öppnar i Bergrummet i Stockholm i september och Tillsammans som öppnar på Världskulturmuseet i Göteborg i november.

I samband med lanseringen av den nya webben introducerades råttan Mimus, barnens guide och kompis, som är Världskulturmuseernas nya maskot. Namnet röstades fram av museernas besökare.

Maskoten blir också barnens följeslagare i barnverksamheten på våra museer. I Staden vid Sidenvägen kommer Mimus att vara guide i ett mysterium som barnen kan lösa. Med tydliga hänvisningar mellan kanalerna blir det möjligt för besökaren att inleda eller fortsätta äventyret på barnwebben. Där lanserar vi ett nytt spel i samband med att utställningen öppnar. Genom att lösa ett snabbt pussel kan du lära känna personerna som levde i miljonstaden Luoyang under Tangdynastin, samma personer som du också möter i utställningen i Bergrummet.

I arbetet med att utveckla ett digitalt utbud för barn har vi i huvudsak samarbetat med två leverantörer, Doberman för koncept, design och innehåll och Netrelations för implementering, tillgänglighetsgranskning och användartester.

Besök barnens webbmuseum: www.varldskulturmuseerna.se/barn

Elin Örnberg arbetar som webbansvarig kommunikatör på Världskulturmuseerna och driver arbetet med att utveckla myndighetens digitala utbud för barn.


Världskulturmuseerna har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuset, Östasiatiska museet och Bergrummet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg.