Europeana_Pinterest

Pinterest ger oss möjlighet att lyfta och särskilja innehåll från Biblioteca de Catalunya som annars skulle vara dolt, det är ett bra sätt att nå nya målgrupper som inte är medvetna om vårt bibliotek och de samlingar som vi har.

Eugenia Serra
Direktör, Biblioteca de Catalunya

Under 2012 genomförde Europeana en fallstudie av värdet på Pinterest för kulturarvsinstitutioner. Studien omfattar material från fem av Europeanas partners, universitetet i Barcelona, ​​Biblioteca de Catalunya, Varna Public Library och de svenska institutionerna Livrustkammaren och Riksantikvarieämbetet.

Genom att presentera sitt innehåll utanför begränsningarna av Europeana-portalen och institutionella webbplatser, var tanken att Pinterest skulle ge institutionerna ny synlighet och möjliggöra interaktion med samlingar som annars skulle ha förblivit osedda. Tanken var också att dela 225 högkvalitativa bilder från fem europeiska kulturarvsinstitutioner genom 10 tematiska ”pin-boards” på Pinterest skulle kunna vara en väl investerad insats.

Syftet med Europeana-studien var att undersöka effekterna av att öppna upp data för återanvändning på sociala medier, framför allt, för att se vad som skulle hända i form av sociala interaktioner på Pinterest och ökad trafik med hjälp av länkar och hänvisningar.

Projektet startade med två tydliga mål:

1) Öka trafiken från sociala medier, som i dagsläget motsvarar 2% av den totala trafiken för Europeana.eu. Redan innan visste man vid Europeana att de 2% om än en låg siffra ändå står för en god kvalitet av besökare, som faktiskt utforskar Europeana vidare.

2) Se vilken typ av verksamhet som kunde förväntas från Pinterest användare. Detta analyserades genom studier av trafiken Pinterest genererar till Europeana.

Resultat

Users from Pinterest who come to Europeana.eu are less likely to bounce, spend considerably longer on the portal and visit more pages – making them just the type of quality visitors Europeana and partners want!

Det positiva resultatet av studien finns att ladda ner i Europeanas rapport: Fallstudie: Europeana & Partners på Pinterest från Neil Bates

Nya plattformar

Europeanas marknadsföringsteam planerar att arbeta vidare under 2013 arbeta med partners om återanvändning av innehåll på nya och innovativa plattformar. Med ett starkt fokus på att spåra och mäta dessa begrepp, kommer man att dela sina erfarenheter med under året i form av ett antal fallstudier.

Mäta framgång

Does re-use on social media and Wikipedia ultimately impact traffic to Europeana and do impressions convert to visits or engagement? We are on a mission to find out.

Europeana arbetar vidare med att genom analys av aktiviteter och trafik se hur närvaron i sociala medier förbättrar synlighet och tillgång till kulturarvet på webben.

Läs mer

Europeanas utvecklingsblogg: Case study: Europeana & partners on Pinterest

Europeanas utvecklingsblogg: Europeana Impressions, Pinterest, Facebook and Wikipedia