I januari avslutades den ettåriga utbildningen SWEDIP (Sweden Digital Identity Programme), som IdeK arrangerat under fem år tillsammans med Abhay Adhikari, Dhyaan Design, och med stöd av Merel van der Vaart, Muse – Mensen & musea. Under dessa fem år har ett tjugotal musei- och kulturarvsorganisationer deltagit. Från IdeK har ordförande och medgrundare Kajsa Hartig deltagit som organisatör och som föreläsare.

Syftet med utbildningen har varit att stärka museernas arbete med kulturarvskommunikation och engagemangsskapande aktiviteter online, men med koppling till befintliga verksamheter i museibyggnader, konsthallar med mera. Under den ettåriga utbildningen har ett team med 4-6 personer från respektive organisation deltagit i fyra workshops och med stödjande skype.-samtal däremellan. I utbildningen har ingått att genomföra engagemangsskapande pilotprojekt, först i liten skala och sedan i lite större format.

En central faktor har varit att varje team ska bestå av personer från olika delar av organisationen, representerande olika kompetenser. I arbetet med pilotprojekt har en uppgift för respektive team varit att lösa problem tillsammans på tvärs över avdelningsgränser.Genom pilotprojekten har organisationerna stärkt sin digitala kompetens och skapat ambassadörer för fortsatt utvecklingsarbete.

Från 2020 tar SWEDIP-utbildningen en paus, för att IdeK ska kunna samla erfarenheterna och se över formatet för kompetenshöjande insatser i den svenska kulturarvssektorn. Under våren 2020 satsar styrelsen på ett mer redaktionellt arbete med omvärldsbevakning här på webbplatsen och i sociala medier. En djupare utvärdering av SWEDIP presenteras lite längre fram under 2020.

Med det vill vi rikta ett varmt tack till alla deltagare under 2015-2020 och framförallt till vår huvudhandledare och samarbetspartner Abahay. Följ honom gärna på Twitter: @gopaldass och Merel på @muse_nl