Ny brittisk rapport om digitala målgruppers engagemang i konst och kultur på nätet.

Digital audiences: engagement with arts and culture online
Varje dag engagerar sig miljontals britter i konst-och kultursektorn genom digitala medier. Detta engagemang kommer i många former och är i ett konstant tillstånd av evolution som drivs av tekniska förändringar. I denna forskningsrapport har för första gången interaktionen online med konst och kultur i England studerats och kvantifierats.

Resultaten i rapporten bekräftar att interaktion med konst genom digitala medier nu är en mainstream-aktivitet. Avgörande är att detta engagemang förstärker snarare än ersätter den fysiska upplevelsen.
Forskningsrapporten vänder sig till yrkesverksamma, forskare och beslutsfattare inom kulturarvssektorn.

Till rapporten: http://research.mla.gov.uk/evidence/view-publication.php?dm=nrm&pubid=1163

/Kajsa Hartig