IdeK-labbet letar efter förnyelse och innovation inom kulturarvssektorn och vi undrade vad stormuseerna lärt av de nyligen publicerade webbplasterna.

Artikeln i papperstidningen Kult finns i pdf-format och ges ut av svenskt Kulturarv, en organisation för svenska museer och kulturhistoriska besöksmål.
Se sid 14. “Fyra nya museiwebbar och ännu fler vägval. 

Spritmuseum

Naturhistoriska riksmuseet

Statens museer för världskultur (Världskulturmuseerna)

Myndigheten Livrustkammaren, sko- klosters slott och Hallwylska museet (LsH)