Den årliga rapporten Horizon report: Museum edition, från NMC Communications, har nu publicerats för 2011. Den tar upp trender och nya teknologier som är aktuella för museibranschen, och specifika områden att vara uppmärksam på och planera inför är bland annat att:

  • Såväl besökare som personal förväntar sig en sömlös upplevelse mellan enheter (mobil, stationär dator, surfplatta osv.).
  • Insamling blir allt mer integrerat i produktioner. Vi börjar se värdet i att utveckla strategier för att regelbundet samla in högkvalitativ media.
  • Tillgång till pedagogiskt material av alla slag har aldrig varit så enkelt som det är idag, och denna trend bara ökar. Det är en utmaning för museipedagoger. Museipersonalen måste reagera genom att förändra sina roller att svara mot de nya behoven som uppstår. Det handlar om att vägleda och coacha besökare att hitta, tolka och göra egna kopplingar mellan samlingar och idéer.
  • Allt fler förespråkar en mer aktiv roll för besökare i utformningen av vad museer gör. ”Makers” är en ny kategori av museets besökare. ”Makers” vill ha upplevelser som engagerar besökare i alla åldrar genom såväl individuella som kollektiva erfarenheter.
  • Digitalisering och katalogisering projekt fortsätter att kräva en betydande del av museets resurser.
  • Förväntningarna på medborgerliga och sociala engagemang förändrar i grunden museernas omfattning, räckvidd och relationer. Fler och fler museer tar steget att integrera nya tekniker och metoder såsom sociala medier, öppet och fritt innehåll, och crowdsourcing för att skapa engagemang.

Stora utmaningar

I rapporten tar man också upp de utmaningar som museerna står inför, till exempel att vara förberedda på såväl de begränsningar som utmaningar som tekniken medför. Många museer står inför frågan att överhuvudtaget anamma ny teknik eller inte. Nästa steg är att allokera resurser, finns kunnig personal? Har personalen mandat att arbeta med dessa frågor? Finns resurser avsatta för teknikinköp? Andra utmaningar handlar om att arbeta i byggnader som inte har god mobiltäckning eller där det krävs stora insatser för att installera trådlösa nätverk.

En viktig rapport

Horizon report: Museum edition tar upp aktuella och centrala utmaningar som museer står inför på det digitala området. För dig som sitter i ledningsgrupper och/eller arbetar med omvärldsbevakning är detta angelägen läsning.

Ladda ner hela rapporten från NCM:s hemsida (kräver att man registrerar ett konto) >>


OM NMC

The NMC (New Media Consortium) is an international community of experts in educational technology — from the practitioners who work with new technologies on campuses everyday; to the visionaries who are shaping the future of learning at think tanks, labs, and research centers; to its staff and board of directors; to the advisory boards and others helping the NMC conduct cutting edge research.

Till NMC:s webbplats >>