Facebook like. Av Owen W Brown, CC-BY.

Facebook like. Av Owen W Brown, CC-BY.

Många oroas över att inte synas i Facebookflödet med sin företagssida. Måste man betala för att nå ut? Vad händer om vi inte betalar? Riktigt så enkelt är det inte att det enbart handlar om att köpa bättre synlighet. Grundläggande är för alla att skapa bra innehåll som delas och gillas, som är relevant och uppskattas.

Kreafonbloggen förtydligar:

  • Engagera gillarna
    Ju mer en gillare interagerar med en sida (t.ex gillar och kommenterar poster) desto större chans att sidans uppdateringar visas i personens flöde.
  • Variera typ av post
    Facebook verkar prioritera foton och videoklipp, dvs dessa visas för fler personer. Den näst bästa typen av statusuppdatering är text med länk bifogad. Den sämsta typen av post, med hänsyn till visning och räckvidd, är enbart text.
  • Uppdatera vid rätt tidpunkt
    Ju färskare uppdatering, desto större chans att den dyker upp i gillarnas flöden. Det sägs att en statusuppdatering har ungefär tre timmar på sig att spridas, därefter minskar chanserna att nå fram. Det finns undersökningar som visar när det är bra och mindre bra att statusuppdatera, men prova dig fram vad som verkar vara bäst för er. När kan ni nå fram bäst och få mest interaktion med läsarna – en vardag på väg till jobbet, på kvällen efter arbetstid eller under helgen?

 

Hur vet vi vad som är ett bra innehåll? A och O är att analysera insatserna på Facebook. Det gör man först och främst genom Facebook Insights. För statistik över inläggen: Vilken typ av innehåll engagerar? Vilket innehåll genererar likes? När på dagen når ni flest med era inlägg?

Facebook blir allt mer en vardaglig del av användarnas webbnärvaro. Trenden går mot att företag måste skapa riktigt relevant och bra innehåll på Facebook. En annan viktig fråga i arbetet med Facebook blir därför: Satsar vi tillräckligt med resurser på att skapa bra innehåll för Facebook? Finns en publikationsplan? Att planera innehållet över tid ger möjlighet att bygga upp förtroendet hos målgrupperna och samtidigt bygga rutiner för det redaktionella arbetet.

Tillbaka till hur vi når ut med vår Facebooksida, läs hela inlägget på Kreafonbloggen här.

Uppdaterat!

…ett bra innehåll slår köpt reklam varje gång.

Bra inlägg om synlighet på Facebooksidor på bloggen DigitalPr av Deeped Niclas Strandh: http://digitalpr.se/2012/11/02/inga-strypningar-av-sidor-pa-facebook/