Träff på Stockholms länsmuseum den 7 november kl. 13.00 till 16.00

IdeK-labbet vill veta vad svenska kulturarvsinstitutioner gör på sociala medier. Vi arrangerar därför en eftermiddag på Stockholms länsmuseum den 7 november där vi bjuder in representanter för stora och små institutioner. Vi vill veta:

  • När togs steget ut i sociala medier?
  • Vilka kanaler används idag?
  • Var i organisationen ligger ansvaret?
  • Finns strategier och riktlinjer/policies?
  • Hur vet vi att vi har lyckats? Utvärderas insatserna?
  • Vad är bäst med sociala medier?
  • Vad är svårast med sociala medier?

 

Kommunperspektivet
Marika Jonsson, IdeK-labbets ordförande och AD i Upplands Bro kommun berättar om hur det är att jobba i en kommun med många olika verksamheter.

Cases: Några institutioner berättar om sina insatser på sociala medier

Mäta och utvärdera
Om betydelsen av att mäta insatserna i sociala medier, vad man mäter och hur.

SocialmediaSCAN
Initiativ om att prata sociala medier på Twitter
Läs mer om #musesocialSCAN och dokumentation

Eftermiddagen är gratis för IdeK:s medlemmar och 100 kr för icke medlemmar.