Jonas Lindwall, intendent på Livrustkammaren. Foto Helena Bonnevier.

Livrustkammaren i Stockholm är som det första museum som nominerats till Årets pedagogiska pris uteslutande för sin digitala förmedlingen. I den första artikeln i serien IdeK Meet Up berättar Jonas Lindwall, intendent och verksamhetsutvecklare, om hur Livrustkammaren nått en publik i sociala medier som de flesta museer knappast vågar drömma om.

Livrustkammaren är sedan flera år välkända i museisektorn för sitt kreativa arbete i digitala medier med över 50 000 följare på Facebook och snart lika många på Instagram. Museet bjuder dagligen på en mix av synnerligen välfunna samtidskommentarer i (mer eller mindre) relation till Livrustkammarens samlingar till fördjupningar i återkommande koncept som historiska händelser för ”dagens datum”. Jonas Lindwall är intendent på Livrustkammaren med ansvar för utvecklingen av den publika och pedagogiska verksamheteten samt är redaktör för museets innehåll i sociala medier.

Först och främst, stort grattis till nomineringen till Årets pedagogiska pris 2019! Nomineringen är den första för det pedagogiska priset som handlar om att göra historien mer tillgänglig genom digitala medier. Hur ser du på museers möjligheter att kommunicera i andra kanaler än det fysiska huset? Och vad tycker du kan utvecklas?

– Tack! Jag tycker att museer ska förmedla upplevelser och kunskaper kring de samlingar de förvaltar. Tar man avstamp i det och inte tänker så mycket på att du måste använda din egen webbplats så kommer det nog av sig själv. Filmer är ju något jag själv uppskattar. Jag har inte riktigt sett något svenskt museum som använder sig av YouTube på ett bra sätt.

Inlägg på Facebook dagen efter Donald Trump stod som segrare i det amerkanska valet 2016.

Tänker du själv på sociala medier som ett pedagogiskt redskap? Om så, på vilket sätt?

– Ja, vi ser ju till exempel Livrustkammarens sociala media som en pedagogisk arena att röra sig på. Precis som en utställning är en pedagogisk arena. Det är en plats där vi kan ge just kunskaper och upplevelser kring kulturarvet. Vi ser det inte som ett medel att få publik till det fysiska museet. Vi använder oss av ett visst tilltal och tonalitet som av många uppfattas som humoristiskt. Och det är meningen.

Vi brukar prata om lärandets trelänkade kedja: HAHA – AHA – AH. Där HAHA står för den lustfyllda ingången till lärande. Det behöver inte nödvändigtvis var humor men det måste finnas något lustfyllt. Att bara säga att: ”Det är här superviktigt, du måste lära dig det” brukar inte vara en bra ingång till lärande. AHA står för den upplevelse du har när du faktiskt lär dig. Och AH står för den tillfredställelse du känner när du lärt dig något.

Vi får ibland kritik att vi ”inte berättar mer” i våra inlägg. Men vad vi vill är att du ska fråga precis det, kunskap som du söker själv kommer att sitta bättre. Vi svarar alltid. Och snabbt. Om vi hade lagt ut en text som beskriver händelseförloppet kring Västerås recess 1527 så hade du (om du inte bara scrollat förbi) glömt det nästa dag.

Hur ser du på (eventuella) skillnader och/eller likheter mellan det digitala och analoga mötet med publiken?

– Den största och kanske enda skillnaden är att du inte ser och hör personen i fråga. En hel del ligger ju i hur vi säger saker som lätt kan missas i text. Men det går att jobba förbi och kanske ibland till och med utnyttja i sociala media. Kombinationen avsändare, text, bild, hashtags är väldigt intressant och kul att jobba med. Annars ser jag inga större skillnader. Du måste vara social i båda fallen.

Museipersonal gör (nästan) alltid succé på fester.

Sedan måste jag naturligtvis fråga om tonalitet. Humor och överraskande innehåll är något som ni vant oss vid under flera år. Era kanaler i sociala medier är nu väl etablerade och som få andra kulturinstitutioner nämns ni i alla möjliga sammanhang som ett museum som verkligen gör något utanför den berömda boxen. Men hur var det i början när ni gjorde de första publiceringarna? Var det en skälvande tvekan eller kände ni er säkra på vilken väg ni ville vandra med innehållet i sociala medier?

– Ska jag vara ärlig så visste vi inte alls vart vi var på väg på väg i början. Det vi kanske visste var att det fanns möjligheter att göra något annat än att bara använda sociala media som informationstavla. Vi hade period när vi letade oss fram och till sist landade där vi är idag. Men vi hade hela tidens museiledningens stöd i det vi gjorde, så på sätt var det inte så skälvande.

Vi fick också hjälp av våra följare i det. Vi har idag ett paraply som vi jobbar under. Vi vill vara din historiebästis på nätet. Vilket faktiskt är just vad en följare kallade Livrustkammaren i en kommentar. Det tänkte vi: ”Så bra – ”det är ju precis det vi vill vara”. Här är också viktigt att komma ihåg att du inte kan vara något som du inte är.

Vissar har det, andra inte. Planer för dagen, alltså.

Kan du tipsa om en webbplats eller konto i sociala medier som du själv följer och inspireras av?

– Jag har en kompis som är vansinnigt bra på Instagram. Men det är ju av mer privat karaktär. Så jag får väl som alla andra säga @katebeckinsale.

Slutligen, vi närmar oss helgen. Hit us med ett riktigt bra låttips!

– Johnny Bye Bye av Bruce Springsteen. Alltid gåshud.

Livrustkammarens nominering till Årets pedagogiska pris lyder:

Med humor som metod når Livrustkammarens sociala medier ut brett och har både vidgat sin publik och sänkt trösklarna till historien. Genom att kommentera samtiden görs det förflutna dagsaktuellt samtidigt som de egna samlingarna synliggörs. Allt med syfte att skapa ett intresse för historia hos besökaren.

Utmärkelsen Årets pedagogiska pris delas ut av FUISM (Föreningen för pedagogisk utveckling i Svenska museer) som är en ideell förening som arbetar med att stärka musei- och kulturpedagogiskt arbete på olika sätt. Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska projekt” vill FUISM lyfta fram nyskapande och framgångsrika projekt inom branschen. Priset delas ut under museernas Vårmöte i Visby i slutet av april 2020.

Blygsam stolthet på Facebook över nomineringen till Årets pedagogiska pris.

Ps. Det är med viss avundsjuka i sinnet – men självklart rekommenderar vi alla att följa Livrustkammaren i sociala medier för en absolut förstklassig HAHA-AHA-AH-upplevelse. Livrustkammaren är, för att citera ett par av deras återkommande hashtaggar, som ett museum, fast bättre.

Johan Lindblom, copywriter och digital kommunikatör för Göteborg Stads Museer samt sitter i styrelsen för IdeK.