Välkommen till erfarenhetsutbyte och mingel!

Camilla Lindahl, Grafisk formgivare på Röhsska museet berättar om utvecklingen av webbplatsen.
Paul Henningsson, museikonsult Musedia och medlem i IdeK-labbet berättar om sina erfarenheter från studier av digital förmedling på museer.
Kajsa Hartig, Digital navigatör på Nordiska Museet och kassör i IdeK-labbet beskriver sin syn på digitala verktyg.
Ta med dina funderingar och kom!
Datum:  2013-04-09
Tid: 18.00 – 19.30
Plats: Röhsska museet, Vasagatan 37-39, Göteborg

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –