Nina Simon är bland annat författare till Participatory Museum och driver bloggen Museum 2.0. Hon besöker Sverige i mars 2011, där hon ska tala vid Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte. Här är ett inslag från konferensen Nodem 2010, som ägde rum i Danmark i december förra året.

Nina Simon, Museum exhibit designer and consultant. We all want visitors and users to participate with our institutions, but how can we design strategies to make that participation as meaningful as possible?