Hårwebben på Nordiskamuseet. http://har.blogg.nordiskamuseet.se

Hårwebben på Nordiskamuseet. http://har.blogg.nordiskamuseet.se

Nordiska museet har i dagarna lanserat en ny webbplats, Hårwebben, för att samla berättelser om hår inför en kommande utställning som öppnar hösten 2012.

Delar av det insamlade materialet på webbplatsen kommer att ligga till grund för utställningen. Med hjälp av webbplatsen vill museet också samla in berättelser och ny kunskap till museets arkiv som kan ligga till grund för framtida forskning.

Nordiska museet har en lång tradition av kunskapsinsamling och dokumentation inom det kulturhistoriska området. De senaste åren har webben blivit ett viktigt verktyg i insamlingen. Sedan ett par år tillbaka ligger museets frågelistor ute på webben. Man använder sig även av något kortare upprop, där besökarna till webbplatsen kan bidra direkt genom att fylla i formulär. På Hårwebben provas flera olika metoder för att samla berättelser och bilder, både genom kortare och längre frågor.

Besökarna kan även svara på s.k. temafrågor, och deras bidrag visas då direkt på webbplatsen, efter moderering.

Insamlingswebben är byggd i WordPress. Hårwebben ska finnas publicerad åtminstone fram tills utställningen öppnar nästa höst. Läs mer om Nordiska museets arbete med nya medier: Mot nya medier