Nordiska museet. Foto: Sven Rentzhog, CC-BY-SA.

Nordiska museet. Foto: Sven Rentzhog, CC-BY-SA.

Under 2011 har Nordiska museet på allvar tagit steget ut på sociala medier. Förutom den redan existerande närvaron på Facebook, Flickr och Youtube har man under året också startat Biblioteksbloggen, etablerat en stadig närvaro på Twitter och öppnat ett konto på Instagram.

I samband med detta har man också tagit fram riktlinjer för användning av sociala medier. Riktlinjerna omfattar bland annat syftet med museets närvaro i sociala medier, skillnaden mellan att kommunicera i museets namn och att kommunicera privat, samt rekommendationer för att hantera kommentarer.

Internt har man även skapat en informell grupp för sociala medier, som tillsammans diskuterar driften och utvecklingen av de befintliga kanalerna.

Man har fler aktiviteter på gång inom sociala medier och en utmaning är att hitta rätt kanaler för rätt projekt och rätt verksamheter.

Ta del av Nordiska museets riktlinjer för sociala medier här.

För mer information om Nordiska museets närvaro i sociala medier, kontakta Kajsa Hartig: kajsa.hartig at nordiskamuseet.se