Att testa museiappar är ett bra sätt att lära sig mer om möjligheterna med att förmedla via mobila gränssnitt och kanaler. Tate har nyligen släppt appen Magic Tate Ball.

Datum, tid, ljud plats och väder används som villkor för appen att välja ett konstverk ur samlingarna. Skaka din mobiltelefon och appen hämtar information om dagens datum och klockslag, därefter lyssnar appen på dig – du måste säga något, sjunga eller vissla. Appen använder funktionen för geolokalisering för att se var du befinner dig och därefter inhämtar den väderrapporten för aktuell ort.

När detta är klart hämtar appen fram ett för dig relevant konstverk ur samlingarna. Du får även en motivering till varför just detta konstverk har valts. Till exempel:

”The Chicago Board of Trade came to a standstill on this day in 1974 after an anonymous caller said a bomb had been placed in the building”, om verket Chicago Board of Trade II (1999) av Andreas Gursky.

eller:

”Half-way through the day means it could go either way. Fontana was a fan of blurring boundaries between two and three dimensions”, sagt om verket Spatial Concept ’Waiting’ (1960) av Lucio Fontana

Motiveringarna och därmed konstverket kopplas alltså till information som kan kopplas till dig. Det valda konstverket kan sedan delas via Facebook.

Appen ger en på vissa sätt personlig upplevelse av samlingarna, den gör konstverken relevanta. Detta sätt att förmedla konst och samlingar illustrerar tydligt trenden mot att skapa en mer personlig och relevant museiupplevelse för besökaren, om än i detta fall det sker genom ett mobilgränssnitt snarare än ett museibesök. Och just mobilgränssnittet i sig bidrar till den personliga upplevelsen av konstverket eftersom jag får ta del av den i min egen privata mobiltelefon, inte i museibyggnaden.

Det enda element som inte riktigt tydligt bidrar till upplevelsen är ljudet. Användaren förväntas bidra med ljud då appen ”lyssnar” en kort stund. Dock väljs aldrig konstverket (åtminstone då IdeK-labbet testade appen) utifrån ljudet. Poängen är ändå tydlig, jag blir lyssnad på, jag kan prata till Tate-appen och bidra med ytterligare ett element för valet av konstverk.

Alla konstverk som användaren ”skakar” fram sparas i appen till en egen samling som man när som helst kan gå tillbaka till. En bonusfunktion i appen aktiveras vid besök på Tate (och den funktionen har vi inte testat ännu, har ni gjort det meddela gärna vad den består av!).

Huvudpoängen med appen är att på ett lekfullt sätt väcka intresse för samlingarna, skapa nyfikenhet och aha-upplevelser.

Magic Tate Ball rekommenderas starkt som inspiration till nya och kreativa sätt att förmedla museisamlingar.

Magic Tate Ball är tillgänglig gratis i Nokia Store och Apple App Store från 11 maj 2012.

Läs mer: http://www.tate.org.uk/context-comment/apps/magic-tate-ball