Gustav Mauritz Armfelt. http://armfelt.wordpress.com/about/

Livrustkammaren har påbörjat arbetet med nästa års stora utställning om Gustav Mauritz Armfelt som öppnar i mars 2012. I samband med det har man också startat en blogg som låter läsarna följa med på resan från idé till färdig utställning.

Avsikten med bloggen är att med målgrupperna diskutera, citera, presentera och dyka ner i Gustav Mauritz Armfelt och utställningsprocessen.

Vår förhoppning är att ge dig en inblick i hur en utställning skapas; hur väljer man föremål, vem gör vad, vilka problem ställs man inför?

Vi vill även presentera Gustav Mauritz Armfelt; vem han var, vad han gjorde och varför vi gör en utställning om en idag för många okänd man?

Inte minst vill Livrustkammaren ha förslag till vad utställningen ska innehålla.

Allt fler kulturarvsinstitutioner försöker nu få med målgrupperna redan i förberedelser och i produktionsprocesser inför utställningar. Vår uppfattning är att vi också under 2012 kommer att få höra mer om erfarenheterna av dessa initiativ.

Bloggen: Gustav Mauritz Armfelt