Om IdeK

Årsmöte 2019

Årsmöte i föreningen IdeK äger rum den 9 maj kl. 17.00. Plats meddelas inom kort (centralt i Stockholm). För frågor kontakta info@idek.se

IdeK – en intresseförening för innovation, idéer, design, kommunikation och kulturarv

IdeK är en intresseförening för kulturarv och digital kommunikation som har till huvudsyfte inspiration, stöd och nätverkande. Föreningen är:

 • Ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter kring digital kommunikation och innovation
 • En kanal för omvärldsbevakning och kunskapsförmedling
 • En plattform för nätverkande mellan institutioner, företag och enskilda experter

Det här gör vi:

 • omvärldsbevakar
 • initierar diskussioner på twitter om aktuella ämnen, bloggar om aktualiteter på www.idek.se
 • arrangerar utbildningar, workshops, seminarier och nätverksträffar med svenska och internationella experter inom kulturarvsförmedling och andra relevanta branscher

Styrelsen 2018

 • Kajsa Hartig, Avdelningschef, Samlingar och kulturmiljöer, Västernorrlands museum, ordförande och grundare
 • Johan Lindblom, kommunikatör, Västarvet, vice ordförande
 • Olof Somell, projektledare, Nobelmuseet, kassör
 • Emma Reimfelt, kommunikationschef, Nordiska museet, sekreterare 
 • Jen Lindblad, digital strateg, Världskulturmuseerna, ledamot
 • Weronica Meijer, pedagog, Nordiska museet, sekreterare
 • Matthieu Hartig, kommunikatör, Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd, grundare

Kontakta styrelsen >>

E-post: info@idek.se
Plusgiro:
586163-8
Bankgiro: 721-3937

Organisationsnummer: 802454-4382

Stadgar (Pdf) >