Kontakta styrelsen

Marika Jonson, ordförande

Matthieu Hartig, vice ordförande

Kajsa Hartig, kassör

Valberedning: Håkan Färje

Johan Gidlöf, sekreterare