MUSEUM NEXT
De senaste dagarna har mina tankar surrat som ilskna bålgetingar på ytterst begränsad yta – och nästan uteslutande om hur museerna och kulturarvet kan förändras, utvecklas och bli mer digitala institutioner och platser. Med andra ord, jag har varit på MuseumNext i Genève under några fullspäckade dygn i slutet av april.

Jag är osäker på om mina egna funderingar blivit klarare, mer tydliga, men jag har blivit stärkt i min tes att museerna måste bli bättre på att omfamna förändring och utveckling. Inte minst inom det digitala fältet för att skapa en större samhällsrelevans och etablera mer hållbara relationer med sina intressenter, medproducenter och besökare.

MuseumNext är en ledande konferens för framåtblickande och utveckling för museisektorn. 2015 års upplaga gick främst av stapeln på den gamla kraftstationen Le Bâtiment des Forces Motrices – numera kulturinstitution – i centrala Genève, men också på flera museer, gallerier och hotell. Konferensen samlade närmare 600 personer från inte mindre än 40 länder. Här kommer några snabba nedslag.

Ett genomgående tema och samtalsämne i paneldiskussioner, key notes, workshops, och presentationer var hur relevansen för institutionerna måste stärkas för både individer och på en övergripande samhällsnivå. Begrepp som soft power, delaktighet och utvecklingsprocesser har varit i fokus ur flera olika perspektiv – som ledningsfråga, i varumärkesdiskussioner och naturligtvis som konkret verksamhet. Hur vi på olika sätt kan skapa engagemang, involvering och aktivering genom olika aktiviteter, ämnesval och samverkande insatser tillsammans med olika aktörer. Men även hur det kan omsättas i praktiken, genom till exempel (digital) storytelling, design och olika kreativa lösningar för att göra innehållet attraktivt för våra målgrupper.

Sovande jättar, eller?

Men frågeställningen som jag bäst tycker sammanfattar konferensen kommer från Gail Dexter Lord (Lord Cultural Resources) – Is your museum a sleeping giant or an agent of soft power? Är vi aktiva samhällsinstitutioner eller sovande jättar? Svaret på den frågan kan nog variera. Vad vi vill vara är nog mer självklart.

MUSEUM NEXT - SOFT POWER

Den alltid lika engagerande Andrew MacIntyre (från MHM Insight) höll en lysande workshop under rubriken The Audience Spectrum Framework – om hur vi kan definiera våra kultursegment, våra målgrupper och dess behov och drivkrafter för att skapa bättre varumärkesprocesser. En workshop där vi (som så ofta i vår bransch) försökte svara på vad museet och dess fundamentala uppgift egentligen är. Vi landande i formuleringar som:

A social arena for knowledge, inspiration and interaction.

Men också:

Museums exist to make us reflect on reality (or realities).

Perspektiv, identitet och segmentering

En annan minnesvärd och engagerande presentation höll Nick Gray och Museum Hack från New York som lyckats väcka liv i guidade visningar på museer runt om i USA. Deras affärsidé: Museums are f***ing awesome! Museum Hack riktar sin kommunikation främst till målgrupper som absolut inte är intresserade av museer, erbjuder dem visningar med oväntade perspektiv i högt tempo. Helt enkelt, de gör museibesöket överraskande, spännande och kul.

Stephen Ferber (Creative Director & Producer, SFL) höll en provocerande framtidsspaning i spänningsfältet mellan analoga och digitala möten; om hur digitala beteenden kommer avspegla sig i den fysiska verkligheten – där museerna i framtiden kommer likna gigantiska varulager där besökaren interaktivt skapar sina egna utställningar utifrån intresseområde. Men frågeställningen han indirekt lyfte var snarare – hur skapar vi kollektiv nytta och mening i en alltmer segmenterad värld?

MUSEUM NEXT - FUTURE OF MUSEUMS

Beröringspunkter, berättelser och museer

Under rubriken Emotions, stories and museums föreläste bland annat Edwin van Huis (Naturalis) om nyskapande omvandlingsprocesser och varumärkesutveckling. Christian Lachel berättade om hur museerna måste bli bättre på att hitta känslomässiga beröringspunkter (japp, det handlade om storytelling). En av konferensen bästa (eller mest nyttiga) presentationer kom från Samir Patel (Blue State Digital) som pratade om From Epic to Everyday – A Framwork for Digital Storytelling – om hur vi på bästa och mest kreativa sätt kan få vara digitala kanaler att samspela och hur våra berättelser kan leda till djupare och mer långsiktigt engagemang hos våra intressenter, besökare och medproducenter.

MUSEUM NEXT - STORYTELLING

Andra spännande nedslag har varit flera seminarier om förändringsprocesser, digitala strategier, visuellt tänkande och nyskapande (oftast digitala) projekt av olika slag (Cooper-Hewitts interaktiva penna, Brooklyn Museum’s app för realtidschatt, Southbank Centre’s öppna glashus, med mycket mer). En egen liten (och generisk) tanke om museernas framtida roll som dök upp under diskussionerna om olika typer av värdeskapande får avsluta den här sammanfattningen:

The future of museums is to be a connector – between time, worlds and people.

Av Johan Lindblom, IdeK