#socmus

IdeK arrangerar sedan 2012 regelbundet återkommande Twitterdiskussioner om kulturarvsorganisationer och sociala medier. Varje diskussion pågår i två timmar, alltid på en fredag.

Hur deltar jag?

Om du inte redan har ett, starta ett Twitter-konto. Gör en sökning på #socmus. Lyssna på kollegor i branschen som pratar och bidra med egna erfarenheter. Använd hashtaggen #socmus för att delta i samtalet.

Vårens datum

Fredag 6 februari kl 13–15. Tema: appar. ”Vi borde ha en app” – låter det bekant? Vad finns det för goda skäl att bygga en app och när passar det bättre med en mobilsajt eller någon annan teknik? Kom med goda råd, tipsa om bra museiappar eller bara lyssna.

Tidigare #socmus: 2014

Den 14 november 2014 kl 13–15. Tema: Wikipedia. Den 5 november arrangerar Livrustkammaren, Skoklosters slott och Vasamuseet en gemensam skrivstuga om stormaktstiden. Hur passar Wikipediaarbete in i museernas uppdrag och hur kan museer bidra med kunskap och stötta varandra?

Den 10/10 kl 13.30–15.30Tema: besökarnas foton. Sedan National Gallery i London i somras började tillåta fotografering har diskussionen gått varm i den engelskspråkiga museibloggosfären. Ed Rodley sammanfattar i två blogginlägg: Selfie Conscious och The bright side of visitor photography, now and later. Tar nordiska museer tillvara den sociala, interaktiva aspekten av besökarfoton? Hur ser resonemangen ut på de institutioner där fotografering är förbjuden? Det hoppas vi kunna diskutera tillsammans! Ta del av dagens diskussion i Storify.

Den 11 april kl 13–15 gjorde IdeK ett studiebesök på Vasamuseet. Där träffade vi Anders P Näsberg och tittade på hur den nya utställningen Samtidigt använder sociala medier, appar och Wikipedia för att uppmuntra till besökarinteraktion.

Den 28 mars ca 12.30–15.30 gjorde IdeK ett studiebesök på Artipelag. Vi träffade Samuel Lind och diskuterade digitala mediers roll i utställningsprocessen på Artipelag.

Den 14/3 kl 13–15 om mätbarhet i sociala medier. Vad mäter vi och varför? Kajsa Hartig har skrivit två blogginlägg om detta: del 1del 2.

Tidigare #socmus: 2012–2013

Vid fem tillfällen under 2012–2013 arrangerade IdeK-labbet twitterdiskussioner om museer och sociala medier. Ett sextiotal deltagare delade med sig av erfarenheter, ställde frågor och resonerade kring museers nyttjande av kanalerna. Resultatet av dessa fem onlineträffar var mycket positivt. Många viktiga frågor diskuterades, och nya frågor väcktes.

Läs sammanfattningen här >>

Ta del av tidigare Twitterdiskussioner via IdeK:s Storify >>