Workshop med Abhay Adhikari, 21-22 mars.

Workshop i Stockholm med Abhay Adhikari, 21-22 mars 2013.

Delta i en unik ettårig utbildning som syftar till att:

  • Möjliggöra individuell och personlig utveckling
  • Stödja organisationens utveckling
  • Möta ett allt mer viktigt krav i yrkesrollen – digital kompetens
  • Identifiera och synliggöra kompetensklyftor och kompetensbehov
  • Planera och genomföra kampanjer i sociala medier
  • Samla kunskaper och erfarenheter i en strategisk rapport som ska ge stöd för det fortsatta arbetet vid museet

Det är dags att ta steget

Att öka den digitala kompetensen i museiorganisationen är idag nödvändigt. Föreningen IdeK har under 2013 erbjudit korta utbildningsinsatser i form av dagslånga workshops med brittiske utbildningskonsulten och onlinestrategen Abhay Adhikari, Dhyaan Design. För att nå större genomslag och nå ett långsiktigt hållbart kompetenslyft inom det digitala området erbjuder IdeK i samarbete med Abhay Adhikari under 2015 ett ettårigt utbildningsprogram för fyra museer.

Utbildningen, som just nu genomförs i Hampshire i England, går ut på att bland annat använda sociala medier för att skapa dialog och delaktighet, och effektivare nå ut med verksamheterna, oavsett om det är programverksamhet, marknadsföring, insamling eller förmedling. I utbildningsprogrammet ingår för den deltagande organisationen att arbeta med ett skarpt projekt för att långsiktigt förankra kunskapen i den egna verksamheten. Utbildningen ges till fyra museer samtidigt som gör en gemensam resa, utbyter erfarenheter och bygger ett kunskapsnätverk. En kärntrupp av fyra till sex deltagare medverkar i fyra heldagsworkshops. Därutöver ges en rad stöttande insatser till de enskilda organisationerna.

Utbildningen är mycket uppskattad. Här är några kommentarer från deltagarna i Hampshireprojektet.

Svar på frågan om vad som varit bäst hittills:

– Att sätta sig in en del av den strategi som beskrivs var ganska svårt men med föreläsarens tålamod och förklaringar hjälpte det till slut.
– Jag fick hjälp att bryta ned processen i hanterbara steg
– Att få tips om bästa webbplatserna och verktygen för att skapa den sociala medieupplevelse; att följa stegen till att planera en kampanj

Svar på frågan: Hur kommer ditt museum att ha nytta av att du deltar i utbildningen?

– Ökad säkerhet och självförtroende inte bara för daglig användning sociala medier utan även i sociala medier som ett giltigt sätt att informera publiken om arbetet i museet.
– Museet kommer att utveckla sin egen integrerade marknadsföring och kommunikationsstrategi, implementera den från verkstadsnivå.
– Jag anser att vi nu har ett bättre grepp om hur vi kan planera en kampanj tillsammans och hur detta ska fungera, så se till att vi använder rätt medium för att nå människor, vad den bör eller kan bestå av.
– Förbättrad kommunikation med besökare och icke-besökare
– Exempel och förslag i utbildningen kommer att ingå i framtida kampanjer och dagliga insatser för utvärdering/datainsamling

Vem bör gå?
Utbildningen riktar sig till de som ska vara med och stödja den digitala utvecklingen i organisationen. Det bör vara personer som har eller kan tillgodogöra sig fördjupad kunskap på området förmedling i digitala kanaler, digitala verktyg i organisationen, och som kan stödja och vidareutbilda kollegor. Utbildningen riktar sig också till mellanchefer som ska bidra till den digitala förändringsprocessen i organisationen, ge mandat och resurser till personalen att implementera digitala och sociala verktyg i verksamheten. Observera att all personal, i syfte att skapa förankring och delaktighet, kommer att involveras på ett eller annat sätt, delta i minst ett internt utbildningstillfälle och löpande få information om projekten och utbildningens resultat.

Handledare
Huvudhandledare är Abhay Adhikari, Digital Engagement Specialist, från York, England. Abhay har mångårig erfarenhet av utbildningsverksamhet på området, och har bland annat arbetat med The Guardian, British Council, Channel 4 och Leeds City Council. Han har en forskningsbakgrund inom utbildning och IKT. Idag arbetar han med utbildnings- och utvecklingsprojekt inom öppna data, sociala medier och inom förändringsledarskap.

Webbplats: http://www.dhyaandesign.com

Därutöver medverkar personer från IdeK:s styrelse.

Kursperiod

Januari till december 2015.

Länkar

Pågående projekt i Hampshire
Referat från workshop, fas 2

Vill du veta mer?

Kontakta omgående IdeK: info@idek.se Utbildningen har plats för fyra deltagande organisationer.