När: 26/4, kl. 09:00-12:00, max 20 pers

Under konferensen Digikult i Göteborg, 24–26 april, erbjuder IdeK en workshop i storytelling i digitala medier. Workshopen är öppen för deltagare i Digikult. Läs mer om hur du anmäler dig här (skrolla ner till dag 3): http://digikult.se/program/

Workshopen leds av Kajsa Hartig och Johan Lindblom, IdeK

Program

Välkommen till en workshop som ger dig grunderna i digital storytelling – från idé till dramaturgi och färdigt innehåll. Vi tittar på strategier och redaktionell metodik samt tematiska utgångspunkter för att skapa engagemang i digitala medier. Vi tittar också på narrativa strukturer som fungerar för olika kanaler och jobbar med budskap, tonalitet och visuell kommunikation. Tillsammans skapar vi synopsis och berättelser att jobba vidare med.

Workshopledare
Kajsa Hartig är Avdelningschef för Samlingar och kulturmiljöer vid Västernorrlands museum, och har tidigare haft en roll som verksamhetsutvecklare och digital strateg vid avdelningen för Digital Interaktion på Nordiska museet. Kajsa har mer än tjugo års erfarenhet av digital utveckling i museer och arkiv. Hon föreläser regelbundet på nationella och internationella konferenser och är ordförande i IdeK – en förening för digital utveckling inom kultursektorn.

Johan Lindblom är copywriter och digital kommunikatör i Västarvet – Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv. Johan har jobbat med kommunikation i digitala medier i omkring tjugo år i kultursektorn. Han har drivit flera stora storytelling-projekt i olika medier med fokus tonalitet och visuell kommunikation inom kulturarvsförmedling.