Den 26 januari drar IdeK igång fjärde upplagan av Sweden Digital Identity Program (SWEDIP) tillsammans med Abhay Adhikari, Dhyaan Design. Sju museiorganisationer är representerade i fem team som under ett år ska arbeta med publikengagemang och digitalt förändringsarbetet för att skapa mer samhällsrelevanta museer och bygga kompetens för framtidens museer.

I år deltar Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet, Göteborgs konstmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Hallands konstmuseer, Hallands kulturhistoriska museum och Kulturmiljö Halland. Precis som tidigare år ska teamen bekanta sig med engagemangsskapande aktiviteter i digitala kanaler, arbeta med praktiska frågor som kompetensbehov och kapacitet, och därefter genomföra ett skarpt pilotprojekt med stöd av handledare. Pilotprojekten, som avslutas inom ramen för utbildningen utvärderas och diskuteras med handledarna, och bildar sedan en solid plattform för organisationerna att arbeta vidare från efter utbildningens slut.

Handleder gör Abhay Adhikari, fristående konsult vid Dhyaan Design, Storbritannien, tillsammans med Kajsa Hartig, ordförande i IdeK och verksamhetsutvecklare vid Nordiska museet. I år kompletteras teamet med Merel van der Vaart, forskarstuderande och konsult vid holländska Muse – Mensen&musea. Ytterligare gästföreläsare bjuds in till utbildningen för att ge ett bredare perspektiv och presentera aktuella fallstudier som inspirerande exempel.

Utbildningen avslutas i januari 2019. För frågor kontakta info@idek.se