#swedip – Sweden Digital Identities Programme

In English >>

Fyra svenska kulturarvsorganisationer deltar 2019 i utbildnings- och utvecklingsprogrammet, Sweden Digital Identities Programme – Steget mot en digital organisation (SWEDIP). Genom utbildningen stödjer vi kulturarvsorganisationer i ett digitalt förändringsarbete och att nå ut genom bruset i sociala medier genom engagemangsskapande dialog online i kombination md upplevelser i det fysiska rummet. Vi gör det också möjligt för deltagande organisationer att ta djärva nya steg för att ompröva museiupplevelsen, och inta en roll som centra för social innovation. Utbildningen startar i januari 2019 och slutar i början av 2020. De deltagande organisationerna är:

  • Statens försvarshistoriska museer
  • Östergötlands museum
  • Stockholms läns museum
  • Institutet för språk och folkminnen

Tidigare deltagare

  • 2015 – Historiska museet, Stockholms stadsmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Tekniska museet
  • 2016 – Nordiska museet, Statens musikverk och Världskulturmuseerna
  • 2017 – Västarvet
  • 2018 – Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet akvariet och Stiftelsen Hallands läns museer.

SWEDIP syftar till att skapa en digital identitet för organisationen i ett värdedrivet digitalt ekosystem som bjuder in besökare att interagera med kulturarvet. De deltagande organisationerna kommer att ta del av nya digitala trender till exempel sociala medier, 3D-utskrift, öppna data och immersiva museiupplevelser.

Utbildningen bygger på Digital Identity, utvecklat av Abhay Adhikari (PhD), ett utbildningskoncept med seminarier och workshops som har levererats till en mängd organisationer och företag i nio länder, från kreativa entreprenörer i Moskva till multinationella företag i Berlin. Programmet har i Sverige anpassats och vidareutvecklats för museisektorn.

SWEDIP genomförs i fyra faser, som omfattar utbildning i digitala verktyg, skapa sociala medier-kampanjer med ett särskilt fokus på berättande, bygga nätverk av fysiska och virtuella aktiviteter och skapa hållbara strategier och metoder.

Följ utbildningen via hashtag #swedip2019

Kajsa Hartig, Abhay Adhikari och Merel ban der Vaart.

Huvudhandledare

Abhay Adhikari (PhD)
Abhay Adhikari är för närvarande baserad i Storbritannien där han arbetar med offentliga sektorn, media och kulturorganisationer för att utveckla program för förändringsarbete. Detta inkluderar Telegraph Media Group, Channel 4 Television och Leeds City Council. Abhay har en forskningsbakgrund i biofeedback Gaming.
Läs mer >>

Kajsa Hartig (MA)
Kajsa Hartig är Avdelningschef för Samlingar och kulturmiljöer vid Västernorrlands museum, och har tidigare haft en roll som verksamhetsutvecklare och digital strateg vid avdelningen för Digital Interaktion på Nordiska museet. Hon är projektledare för det internationella forskningsprojektet Collecting Social Photo som syftar till att utveckla metoder för att samla sociala medier-fotografi. Hon är också ordförande i IdeK. Kajsa har mer än 20 års erfarenhet av digital utveckling i museer och arkiv. Hon föreläser regelbundet på nationella och internationella konferenser och tillhandahåller genom IdeK-utbildning för den svenska kultursektorn.

Merel van der Vaart
Merel van der Vaart är ägare till nederländska konsultbyrån Muse – People & musea. Under de senaste 10 åren har hon arbetat med museer över hela Europa i projekt som bygger broar mellan samlingar och människor. Hon använder teknik som ett av många verktyg för att utforska och skapa relevans, deltagande och kunskapsförmedling. I sitt arbete kombinerar Merel praktisk erfarenhet med akademisk kunskap. Som doktorand vid universitetet i Amsterdam utforskar Merel relationen mellan teknik, museiobjekt och besökare.

Partners: IdeK
IdeK är ett intresseorganisation med fokus på innovation och utveckling med digitala media i kulturarvssektorn. Styrelseledamöterna arbetar inom kulturarvs- och ideella sektorn, t.ex. Nordiska museet, Världskulturmuseerna och Västarvet.