Den 18 januari 2019 drar IdeK igång den femte upplagan av Sweden Digital Identity Program (SWEDIP) tillsammans med Abhay Adhikari, Dhyaan Design, Storbritannien och Merel van der Vaart, Muse, Mensen & Musea, Nederländerna. Fyra kulturarvsorganisationer är representerade med fem team som under ett år ska arbeta med publikengagemang och digitalt förändringsarbete.

2019 deltar Statens Försvarshistoriska Museer, Stockholms läns museum, Östergötlands museum och Institutet för Språk och Folkminnen i Uppsala. Precis som tidigare år ska teamen under ett år bekanta sig med engagemangsskapande aktiviteter i digitala kanaler, arbeta med praktiska frågor som kompetensbehov och kapacitet, och därefter genomföra ett skarpt pilotprojekt med stöd av handledare. Pilotprojekten, som avslutas inom ramen för utbildningen utvärderas och diskuteras med handledarna, och bildar sedan en solid plattform för organisationerna att arbeta vidare från efter utbildningens slut.

Handleder gör Abhay Adhikari, konsult vid Dhyaan Design, Storbritannien, Merel van der Vaart, konsult Muse, Mensen & Musea, nederländerna samt Kajsa Hartig, ordförande i IdeK och avdelningschef Samlingar och kulturmiljöer, Västernorrlands museum. Ytterligare gästföreläsare bjuds in till utbildningen för att ge ett bredare perspektiv och presentera aktuella fallstudier som inspirerande exempel.

Utbildningen avslutas i januari 2020. För frågor kontakta info@idek.se