Free WiFi Mittens.

Free WiFi mittens, by Dory Cornfeld, Flickr. CC-BY-NC-SA.

WiFi i publika utrymmen

Under flera tillfällen har vi i IdeK diskuterat nödvändigheten av att ha tillgång till trådlöst internet i arbetet med att förmedla kulturarv. Många museer tillhandahåller trådlös uppkoppling till sina besökare, men många gör det inte.

Vi är nyfikna på varför svenska museer väljer att (eller inte) förse museibyggnaden, eller andra publika utrymmen, med trådlöst internet för besökarna. Är WiFi fritt? Krävs inloggning?

Några röster om WiFi i museer och på andra publika platser

Henrik Löwenhamn, som till vardags arbetar på Riksantikvarieämbetet, har bloggat om fördelarna med trådlöst internet på publika platser.

Vid Art Institute of Chicago valde man att lansera WiFi till besökarna 2013. Om detta skriver Sam Quigly i artikeln Extending the Visitor Experience with Wi-Fi at the Art Institute of Chicago.

Så här skriver Andrew Lewis vid avdelningen Digital Media, Victoria & Albert museum på sin blogg:

Wi-Fi is a key delivery channel for in-gallery mobile digital experiences and this is especially important for services intended to be used on visitors’ own devices, otherwise known as “bring your own device” services (BYOD).

 

Svara på enkäten

Vi vänder oss till dig som arbetar på ett museum, eller annan kulturarvsorganisation med publika utrymmen. Svara på vår enkät om trådlöst internet. Vi redovisar resultatet så snart vi fått in tillräckligt med svar.