Samuel Bausson, Museum de Toulouse

Samuel Bausson är webbmaster vid Museum de Toulouse i södra Frankrike. Han är ofta anlitad som föreläsare och har stort kunnande på området digital kommunikation och museer.

Vilka var, enligt din mening, de viktigaste/mest inflytelserika trenderna eller teknikerna under 2010?
Mobila appar.

Vilka kommer enligt din mening vara de viktigaste/mest inflytelserika trenderna och teknikerna under 2011?
Mobila webbplatser (HTML5), “gamification”, öppen data (samlingar) och nischade communities.

Vilka sociala medier (metoder/tjänster) är ett måste för kulturarvsinstitutioner och organisationer under 2011?
Sociala medietjänster som gör det möjligt att gå utöver allmänna ”samtal” till mer praktiska och specifika problem: att lyhört och socialt arbeta med kundvård, och interagera i form av vetenskaplig expertis med nischade grupper.

Vad behöver kulturarvsinstitutioner för kompetens, och vad behöver man göra, för att lyckas 2011?
Bestämma om de verkligen vill, genom mission och strategi, öppna upp och göra verksamheten relevant: i världen utanför institutionen för publiken (ha vardagliga öppna relationer, att vara ok med icke-samtyckande) med publiken online och i museet. Göra allt de kan för att lyssna till och samråda med besökare, låta dem berätta och få tycka till. Och inte glömma den egna personalen, dvs. ha ”riktig”, i den dagliga verksamheten, delegerad och övergripande arbetsledning riktad mot användarcentrerade erbjudanden.

Finns det någon person / evenemang / teknik / service / hemsida / blog / app som du särskilt vill rekommendera under 2011 till alla som är intresserade av digital kommunikation?
Inte någon jag särskilt vill peka ut. Själv prenumererar jag på massor av bloggar, RSS-flöden och filtrerar informationsmängden med tjänsten Feedly.  Jag använder även “twitter times”, möjligheten att som i tjänsten paper.li samla länkat innehåll från Twitter i en tidningslayout. … och kanske Quora där aktuella frågor kan ställas och besvaras.

Samuel Bausson, Webmaster, Museum de Toulouse, Frankrike

Twitter: @samuelbausson
Quora: http://www.quora.com/Samuel-Bausson