Sebastian Chan. Foto: Jean-Jaques Halan.

Sebastian Chan föreläser på TedX i Sydney. Foto: Jean-Jaques Halan. CC-BY-NC-SA. Flickr: http://bit.ly/gj2RR4

Som nummer tre i raden av experter vi tillfrågat om trendspaning har vi intervjuat Sebastian Chan, chef för Digital, Social and Emerging Technologies vid Powerhouse Museum i Sydney, Australien.

Hans team inkluderar bland annat museets webbenhet, audiovisuell produktion, fotografi, rättigheter och tillstånd samt bildbank. Vidare ingår forskningsbiblioteket och Thinkspace, Powerhouses undervisningslaboratorium för digitala medier.

Sebastian är en ofta anlitad föreläsare världen över, och var i Stockholm 2009 för att föreläsa i ABM-centrums regi.

Vilka var, enligt din mening, de viktigaste/mest inflytelserika trenderna eller teknikerna under 2010?

En fortsatt snabb övergång från idén om ”nätet”, särskilt med dess öppna och fria retorik, till den hybridiserade mobila webben/app-rymden, var en av de stora förändringarna under 2010. Knutet till detta var den exponentiella tillväxten av e-böcker och pånyttfödelse av begreppet ”e-publicering”.

Spänningen mellan det öppna och det slutna var fascinerande. Likaså tillväxten av sociala mobila och platsbaserade appar. Diskussioner kring motivationsfaktorer (belöningsargument som t.ex. badges) var också av personligt intresse för mig. I museets kärnverksamhet med utställningar har det visat sig att mobila guidade turer nu mognat och är redo för en verklig omdaning. Jag tror vi bara ser toppen av ett isberg när det gäller verkligt engagerande utställningsappar.

Under 2010 skedde en fördjupning av de ekonomiska bekymmer i världen som bland annat inneburit att många goda idéer inte nått marknaden. Andra sidan av myntet är att det nu faktiskt experimenteras med nya sociala och ekonomiska modeller.

Vilka kommer enligt din mening vara de viktigaste/mest inflytelserika trenderna och teknikerna under 2011?

Många av de tekniker som vi early adopters redan nu ser som passé, har vi ännu inte sett bli allmänt integrerade och vedertagna. Många av de saker som jag själv har varit intresserad av under de senaste åren återfinns nu på massmarknaden, men det är inte säkert att de i vid utsträckning kommer att integreras och  bli mainstream under de kommande åren, om de överhuvudtaget blir det.

Vad jag hoppas är att vi får se hela den sociala ekonomin och s.k. crowdfunding växa, och att museer och andra börjar att se sponsring i form av dessa nya modeller. Jag uppskattar till exempel Kickstarter i USA, Fundbreak i Australien och en massa andra liknande tjänster som nu dyker upp. De erbjuder potentiellt en väg för museer och andra kulturarvsinstitutioner att finansiera vissa experimentella projekt, och samtidigt börja räkna ut hur crowdfunding kan fungera som tillägg till traditionella donationer och sponsring.

Vilka sociala medier (metoder/tjänster) är ett måste för kulturarvsinstitutioner och organisationer under 2011?

Institutionerna kommer att behöva arbeta mycket mer taktiskt med sina sociala medieinsatser om de vill att de ska ha en större inverkan än bara som kortsiktig marknadsföring och varumärkesuppbyggnad. Det finns en växande insikt om relationer med besökare, användare, sponsorer osv. För att bygga meningsfulla och värdefulla relationer måste institutionerna välja klokt i vad de investerar, och lägga mycket kraft på att odla och upprätthålla de relationer man har.

De flesta institutioner som jag jobbar med försöker tappert att integrera sociala medier i utbudet av erbjudanden och program, men detta kräver stora organisatoriska förändringar och kan till och med kräva en omprövning av det institutionella uppdraget och bemanningsstrukturer. Museer med utställningsfokus, speciellt dessa, är inte organisationer som har utvecklats strukturellt för att kunna hantera en-till-en relationer (som är vanliga i användandet av sociala medier, reds anm.).

Vad behöver kulturarvsinstitutioner för kompetens, och vad behöver man göra, för att lyckas 2011?

Det är djupt konceptuella och filosofiska utmaningar som tar tid att reda ut. Det är svåra tider ekonomiskt och samtidigt ifrågasätts institutionens syfte och uppdrag. Det finns ett verkligt behov av ett bra ledarskap på alla nivåer i kulturella organisationer.

För stora statliga och nationella institutioner, dvs. offentliga organisationer (Australien, Nya Zealand, Storbritannien etc) finns ett stort behov av ledare som kan odla en kultur av experimenterande inom de ganska stelbenta gränser den offentliga sektorn innebär.

Finns det någon person / evenemang / teknik / service / hemsida / blog / app som du särskilt vill rekommendera under 2011 till alla som är intresserade av digital kommunikation?

Jag skulle generellt säga det bästa man kan göra är att öppna sig för världen utanför sitt eget specialområde.

Seb Chan
Chef för Digital, Social & Emerging Technologies
Powerhouse Museum
sebc@phm.gov.au

Läs mer

FRESH + NEW(ER)
Sebastian Chan på Twitter: @sebchan
Om Sebastian Chan: http://www.webstock.org.nz/10/speakers/chan.php

Läs tidigare artiklar i serien Trendspaning