Anders Näsberg, Statens Maritima Museer, guidar IdeK på Vasamuseet.

Anders Näsberg, Statens Maritima Museer, guidar IdeK under ett studiebesök på Vasamuseet.

En viktig del av föreningen IdeK:s arbete är att verka för kunskapsspridning och inspiration genom olika aktiviteter. Under våren 2014 har vi därför arrangerat tre #socmus-diskussioner, tre studiebesök och en AW-picknick i Humlegården i Stockholm. Twitterdiskussionerna har hittills i första hand handlat om sociala medier. De pågår mellan 1,5–2 timmar på Twitter och har ett nytt tema varje gång som diskussionerna utgår ifrån. Vi har bland annat pratat om att mäta framgång i sociala medier.

Det första studiebesöket ägde rum i mars vid Artipelag i Gustavsberg. Det andra studiebesöket gjorde vi på Vasamuseet för att titta på utställningen Face the World, som bygger på mycket ny teknik. Det tredje studiebesöket under våren gick till Dreamstage AB på Kungsholmen i Stockholm, som producerat all teknik på ABBA-museet. Där fick vi testa nya Kinect, Augmented reality och mycket annat. Här nedan testar Emma Reimfelt Oculus Rift, ett Virtual Reality-headset för 3D-gaming, hos Dreamstage AB.

Emma Reimfelt, styrelseledamot i IdeK, testar Oculus Rift hos Dreamstage AB.

Emma Reimfelt, styrelseledamot i IdeK, testar Oculus Rift hos Dreamstage AB.

Hösten 2014 utlovas ytterligare studiebesök hos intressanta företag och organisationer. Dessutom fortsätter #socmus-träffarna på Twitter då vi bjuder in alla som är intresserade av digital kommunikation, innovation och kulturarv att delta i diskussioner kring hur vi bäst nyttjar digital teknik och sociala digitala kanaler.

Ta del av IdeK:s nyhetsbrev för att inte missa kommande aktiviteter.