Världskulturmuseernas nya webbplats 2012.

Världskulturmuseernas nya webbplats 2012.

 

I dagarna har Världskulturmuseerna släppt en ny webbplats. Den ligger helt i tiden och har en responsiv design, dvs. den går att titta på i olika mobila enheter (telefoner, surfplattor).  Den har också annammat ett allt mer förekommande sätt att hantera menyer. Stora utfällbara menyer som snabbt ger en överskådlig vy av innehållet på webbplatsen.

Närvaron i sociala medier varierar mellan de fyra museerna som ingår i myndigheten. Den som deltar i flest sociala mediekanaler är Världskulturmuseet i Göteborg. De övriga, Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseet finns på Facebook. Och just sociala medier är inte särskilt integrerat i webbplatsen (egentligen webbplatserna, var och en av de fyra museerna har sin egen hemvist).

Utställningar presenteras med stora inbjudande bilder. Möjlighet finns att dela utställningar på sociala medier. Däremot finns inga korslänkar till exempelvis samlingarna från just utställningssidorna. I vissa fall ges tips på föreläsningar kopplade till ämnet.

Skola och lärande har ett inbjudande gränssnitt. På Etnografiskas hemsida ser man snabbt och överskådligt vad som finns för olika åldersgrupper. Man får genast intrycket av en rik pedagogisk verksamhet.

Presentationerna av bibliotek, arkiv och föremålssamlingar är ganska traditionella, dvs statiska sidor. Möjlighet finns att söka i föremålssamlingarna.

Alla fyra museer har tydlig besöksinformation.

Generellt ger hemsidan (hemsidorna) ett inbjudande intryck, och det är framförallt närvaron av stora bilder och tydliga rubriker som gör innehållet överskådligt och lätt att ta till sig.

http://www.varldskulturmuseerna.se

 

Världskulturmuseernas nya webbplats 2012.

Världskulturmuseernas nya webbplats 2012.

 

Världskulturmuseernas nya webbplats 2012.

Världskulturmuseernas nya webbplats 2012.