Vi som deltar i utbildningsdagarna

Du som ska delta i utbildningen och workshoppen den 20 och 21 mars om strategisk närvaro i sociala medier: Ta en bild på dig själv i din arbetsmiljö där du håller upp en lapp med en kort förklaring till varför du tänker delta.

Melja till info@idek.se så publicerar vi.

Vi deltar i utbildningsdagarna  för att…


Katja Jahn, kommunikationsstrateg på Upplandsmuseet och konsult på Dynamo kulturinformation

Thomas Røst Stenerud, Formidler, Nobels Fredssenter, Oslo

Hilsen Kirsti Svenning, Nobels Fredssenter

Britt Evertsson, Projektledare kommunikation Polismuseet, Rikspolisstyrelsen

Petra Leinmark arbetar med programverksamhet och koordinerar
ett EU-projekt som heter Europeana Fashion, Stiftelsen Nordiska museet

Åsa Sundqvist, webbredaktör, marknadsföring och programansvarig
vintermarknad på Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

Johanna Nybelius, Förstaguide vid Falu Gruva

Matilda Bergström arbetar som konsult på Folkliv.

Annika Hirvonen, Kommunikatör hos Västmanlands läns museum

Håkan Färje arbetar på Kungliga biblioteket med
webben och sociala medier

Kajsa Hartig workshop mars 2013
Kajsa, Digital navigatör, Nya medier, Nordiska museet.


Marika, Redaktör för Internportalen, utvecklar
internkommunikationen i Eskilstuna kommun.