Swedip02

Vill du ta klivet bortom en grundläggande närvaro i sociala medier? Vill du öka effektiviteten i ditt budskap och lära dig skapa strategier för fokuserad kommunikation? IdeK erbjuder en tvådagarsworkshop i Göteborg tillsammans med onlinestrategen Abhay Adhikari som hjälper oss att formulera budskap och innehåll för olika kanaler med tydliga kopplingar till syfte och uppdrag.

Kraven på kompetens på området sociala medier ökar för oss alla inom kultursektorn, och fordrar att vi har kunskap om hur man navigerar digitalt. I den här workshopen skapar vi en digital identitet baserad på hur du och din organisation är och vill uppfattas. Vi går igenom digitala verktyg, lägger grunden för en digital strategi och använder storytelling som metod för att skapa delaktighet och engagemang i det digitala ekosystemet. Vi går också igenom hur vi skapar fokuserad och strukturerad kommunikation kring exempelvis en utställning, ett evenemang eller en organisation.

Handledare för utbildningen är Abhay Adhikari, Digital Engagement Specialist, från York, England. Abhay har mångårig erfarenhet av utbildningsverksamhet på området, och har bland annat arbetat med The Guardian, British Council, Channel 4 och Leeds City Council. Han har en forskningsbakgrund inom utbildning och IKT. Idag arbetar han med utbildnings- och utvecklingsprojekt inom öppna data, sociala medier och inom förändringsledarskap. Abhay håller just nu i det ettåriga utbildningsprogrammet Digital Identity Programme i Stockholm där Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholms stadsmuseum, Tekniska museet och Historiska museet medverkar.

Observera att utbildningen ges på engelska.

Abhay Adhikari, Digital Eng

Abhay Adhikari, Digital Engagement Specialist.

Så gör vi

Workshopen är utformad som en digital verkstad där deltagarna arbetar praktiskt med att utveckla sina färdigheter genom brainstorming, grupp- och pardiskussioner och övningar som gör det lätt att fortsätta arbeta konkret på arbetsplatsen.

Det här pratar vi om

 • Att knyta ihop den fysiska och den digitala världen.
 • Öka gemenskapen med publiken/målgruppen.
 • Hur ett varumärke blir socialt.
 • Att genomföra strategin i organisationen.
 • Att knyta ihop den fysiska och den digitala världen.
 • Öka interaktionen med publiken/målgruppen.
 • Varumärket i sociala medier
 • Att genomföra strategin i organisationen.
 • Personligt eller privat – sociala medier och yrkesrollen.
 • Anpassa och skapa relevant budskap för definierad målgrupp på webben
 • Utveckla engagerande strategier för att nå nya målgrupper
 • Förstå hur du kontrollerar, modererar och administrerar information online.
 • Utforska kreativa användningsområden för sociala medier för att engagera nya intressenter.

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med publikt arbete och kunskapsförmedling på olika sätt. Grundläggande kunskap om och förståelse för sociala medier är bra att ha men inte ett måste. Det är också bra att ha med sig en bärbar dator, surfplatta och/eller smartphone/smartmobil.

När, var hur?

Datum: 7-8 maj
Tid: 09.30 – 15.30
Plats: Göteborgs Naturhistoriska Museum (Hörsalen)

Kostnad: 3 500 kr inkl. moms

 

Anmälan

OBS När du anmäler dig får du dels en bekräftelse här på webbplatsen och dels ett mail med din anmälan. Om du inte får detta har du missat att fylla i obligatoriska fält. Prova då att fylla i formuläret på nytt.